News Update

ข่าวประชาสัมพันธ์

16.04.2564

ประกาศปิดให้บริการ TCDC กรุงเทพฯ TCDC เชียงใหม่ TCDC ขอนแก่น และ AIS D.C. เป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 17 - 30 เมษายน 2564

มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด COVID-19 และให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (WFH) อย่างเต็มรูปแบบ

13.04.2564

ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

TCDC กรุงเทพฯ ปิดพื้นที่ให้บริการชั่วคราวในวันที่ 16-18 เมษายน 2564 และพื้นที่สำนักงานวันที่ 16 เมษายน 2564

07.04.2564

CEA จับมือ CCI เปิดโครงการ Grand Master เฟ้นหาและยกระดับช่างฝีมือไทยสู่ความเป็นเลิศ พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท

เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ Grand Master โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

02.04.2564

สศส. ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพกรมสมเด็จพระเทพฯ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 2 เมษายน 2564

27.03.2564

เปิดตัวโครงการ CHANGE 2021: Visual Character Arts

โครงการสร้างรายได้ สร้างธุรกิจ จากการสร้างสรรค์คาแรคเตอร์ใหม่ ให้โดนใจกลุ่มผู้บริโภค

26.03.2564

คณะผู้บริหาร สศส. แสดงเจตนารมณ์ในการบริหารงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้

สศส. จัดกิจกรรม Town Hall ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเป็นการสื่อสารภายในองค์กร พร้อมทั้งพบปะหารือระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ปฎิบัติงาน

26.03.2564

การอภิปรายหัวข้อ “Performing Arts Lab for Tomorrow” “ห้องปฎิบัติการสู่อนาคตของศิลปะการแสดง”

12 องค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมอภิปรายและสนทนาในบทบาทและวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาวงการศิลปะการแสดงของประเทศไทย

25.03.2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องลิขสิทธิ์กรรมสิทธิในศิลปะการแสดง

เพิ่มโอกาสในการทำงานระดับนานาชาติ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลงานสร้างสรรค์ของตนเอง

18.03.2564

การประชุมระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย

เพื่อระดมความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ จัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์