News Update

ข่าวประชาสัมพันธ์

22.07.2563

CEA ผนึก LAZADA บ่มเพาะผู้ประกอบการสินค้าดีไซน์สู่โลกออนไลน์ พร้อมต่อยอดสู่งาน “Design Week Market – Lazada x CEA”

ขยายช่องทางการขายสู่ลาซาด้า กับเทศกาล “ตลาดนัดสร้างสรรค์ดิจิทัล : Design Week Market – Lazada x CEA”

03.07.2563

สศส. ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

สศส. นำคณะเจ้าหน้าที่ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

02.07.2563

ตลาดรวมใจ ไทยช่วยไทย

ชวนผู้ประกอบการสร้างสรรค์ในเครือข่ายของ CEA ร่วมขายสินค้าออนไลน์ 24 ชั่วโมงกับ “ตลาดรวมใจ ไทยช่วยไทย”

25.06.2563

CEA ร่วมมือ อพท. ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City)

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ให้กลายเป็นเมืองสร้างสรรค์ที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน

15.06.2563

CEA รับสมัครผู้ร่วมดำเนินงานบริการพื้นที่สร้างสรรค์ (ร้านค้า)

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมดำเนินงานบริการพื้นที่สร้างสรรค์ (ร้านค้า) จำหน่ายสินค้าสร้างสรรค์ ภายในพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 1 อาคารไปรษณีย์กลาง

12.06.2563

CEA จัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

คณะผู้บริหารพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมรับฟังธรรมะบรรยายในหัวข้อ “การสร้างสุขในการทำงาน”

02.06.2563

CEA เปิดประกวดแบบศูนย์ใหม่ “TCDC สงขลา” พาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยึดที่มั่นครบ 4 ภาค

เปิดรับสมัครเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “อาคารศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สงขลา” โดยมีเป้าหมายเปิดให้บริการภายในปี 2565

01.06.2563

CEA ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี