News Update

02.03.2567

อบจ. ภูเก็ต ร่วมกับ CEA จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นการเตรียมจัดตั้ง TCDC ภูเก็ต มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้คนในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน ในการเตรียมจัดตั้ง ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบจังหวัดภูเก็ต หรือ TCDC ภูเก็ต ณ บ้านชาร์เตอร์แบงค์ จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในงาน โดยมีนายวริทธิ ตีรประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม นางสาววิภาวรรณ สุดสง่า นักจัดการความรู้อาวุโส และนางสาวอภิญญา ละแมนชัย นักส่งเสริมความรู้อาวุโส ตัวแทนจาก CEA ร่วมเป็นวิทยากรในงานนี้ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมรายา โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และบุคลากรทางการศึกษาทั่วจังหวัดภูเก็ต เพื่อมาร่วมกันออกแบบและวางแผนการดำเนินงานให้กับ TCDC ภูเก็ต ในอนาคต การจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ Thailand Creative & Design Center (TCDC) นี้นับเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของ CEA หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการยกระดับทักษะสร้างสรรค์ให้กับบุคลากรสร้างสรรค์ของประเทศไทย การเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ให้แก่ประชาชน เยาวชน ผู้ประกอบการ และชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมธุรกิจในชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ขับเคลื่อนย่านสร้างสรรค์ นำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภูมิภาคอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปPosted in news on มี.ค. 02, 2024