News Update

12.02.2567

ประกาศเปิดรับสมัครหน่วยงานหรือองค์กรส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ส่วนภูมิภาค

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับทักษะสร้างสรรค์ทั่วประเทศไทย ในโครงการจัดตั้ง TCDC นำร่อง 10 สาขาภูมิภาคแห่งใหม่

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เปิดรับสมัครหน่วยงานหรือองค์กรส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เข้าร่วมจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ Thailand Creative & Design Center (TCDC) สาขาภูมิภาค เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้และแหล่งข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับประชาชน เยาวชน ผู้ประกอบการ และชุมชนในท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการยกระดับทักษะสร้างสรรค์ของประชาชน ส่งเสริมธุรกิจในชุมชน พร้อมขับเคลื่อนย่านสร้างสรรค์ในภูมิภาคให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดย CEA จะสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่จัดตั้งและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร และการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ

หน่วยงานหรือองค์กรส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในจังหวัด มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดของท่าน
2. มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และมีความพร้อมในการจัดสรรพื้นที่ บุคลากร และงบประมาณในการบริหารจัดการ TCDC สาขาภูมิภาค

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2567
ได้ที่ http://new.tcdc.or.th

ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
ทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของ CEA และ TCDC
รวมทั้งอีเมลที่ผู้สมัครระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : http://m.me/library.tcdc
LINE OA : @tcdc
หรือโทรศัพท์: 02-105-7400 ต่อ 203 หรือ 242 
ในวันและเวลาราชการ (9.30 - 17.30 น.) 
อีเมล: new@tcdc.or.th

Posted in news on ก.พ. 12, 2024