Creative Districts Project - Physical

Physical

โคราช

Korat Crafting Lab “มองผ่านเส้น เล่นผ่านไหม”
17-26 ธันวาคม 2564 Class Cafe’ สาขาย่าโม

“Korat Crafting Lab” ห้องทดลองที่จะชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอโอกาสในการต่อยอดอุตสาหกรรมผ้าไหมโคราช ของย่านบ้านดู่-บ้านจะโปะ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา หมู่บ้านแห่งภูมิปัญญาไหมไทยแบบครบวงจรระดับอินเตอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย Thailand Creative District Network (TCDN) โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน), ภาคีเครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา, ชุมชนปักธงชัย, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, Class Cafe และกลุ่มนักออกแบบจากบริษัท Cloud-Floor
.

ชวนเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป 
18 ธันวาคม 2564 (13.30-15.30) 
เวิร์กช็อป "สอนร่าง สร้างลาย" ถอดรหัสการสร้างลายผ้าไหมเชิงเทคนิค สู่การต่อยอดงานออกแบบร่วมสมัย โดย คุณยายรำไพ มาทวี ตัวแทนชุมชนปักธงชัย
.
19 ธันวาคม 2564 (13.00-15.00) 
เวิร์กช็อป "เล่นผ่านไหม 3D Printing on Silk" สร้างชิ้นงานโครงสามมิติ 3D Print ลงบนผ้าไหม โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
.
*รับจำนวนจำกัด 10 คน/รอบ  
ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถสมัครได้ทาง: 
https://docs.google.com/forms