Creative Districts

ย้อนกลับ

เปิดรับสมัครเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย

 

CALL FOR APPLICATION
THAILAND CREATIVE DISTRICT NETWORK (TCDN)
เปิดรับสมัครเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย
วันนี้ - 1 พฤษภาคม 2563

 

โอกาสที่ดีมาถึงแล้วสำหรับพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เล็งเห็นและเชื่อมั่นว่าพื้นที่ ชุมชน l ย่าน l เมือง ของคุณ มีเสน่ห์หรือเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความพร้อมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มีแหล่งทรัพยากรที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น มีทักษะฝีมืออันล้ำค่า มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ไม่เหมือนใคร มีอารยธรรมหรือประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน และที่สำคัญมีศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนคนในพื้นที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนา ชุมชน l ย่าน l เมือง ให้สามารถต่อยอดสินทรัพย์ของพื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

มาร่วมพัฒนาย่านและเมืองของคุณไปด้วยกัน

เพียงคุณส่งแบบประเมินความพร้อมของย่านเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ Thailand Creative District Network (TCDN) หรือ เครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย แพลตฟอร์มเพื่อผลักดันพื้นที่ของคุณ สู่การเป็น “ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยตั้งต้นจากสินทรัพย์ดั้งเดิมของพื้นที่ หรือเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อค้นหาจุดเด่น สร้างมูลค่าให้กับวัฒนธรรมท้องถิ่นเดิมที่มีอยู่ ไปจนถึงยกระดับคุณภาพขีวิต ภายใต้หัวใจสำคัญของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการสร้าง“เครือข่ายความร่วมมือ” ระหว่างย่าน ไปจนถึงระหว่างเมือง เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์สู่การขับเคลื่อนจังหวัดต่าง ๆ ให้กลายเป็น “เมืองสร้างสรรค์” ในเวทีโลกต่อไป

เพราะเมืองที่น่าอยู่เป็นผลรวมมาจาก “ย่าน” เล็กๆ ที่น่าอยู่ 
และเมืองคือพื้นที่สำหรับทุกคน เพราะฉะนั้นการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคน

วิธีการเข้าร่วม

ดาวน์โหลดข้อมูลโครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย ได้ที่นี่ 
ดาวน์โหลดแบบประเมินความพร้อม (Pre-Applicatication Checklist) ได้ที่นี่ 
ดาวน์โหลดตัวอย่างการกรอกแบบประเมินความพร้อม ได้ที่นี่ 


กรอกแบบประเมินความพร้อมให้ครบถ้วน และส่งแบบประเมินในรูปแบบไฟล์ pdf  ได้ที่ creativedistrict@cea.or.th ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  ผ่านทาง www.cea.or.th/th/creative-district/tcdn และ www.facebook.com/CreativeEconomyAgency

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ : creativedistrict@cea.or.th