Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
28 ก.พ. 2557 ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 148 ชื่อเรื่อง 245 เล่ม 289,810.00
21 ก.พ. 2557 จ้างบริหารจัดการ ออกแบบ และติดตั้งนิทรรศการจากโครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตวัสดุไทยกับนักออกแบบ ปี 2 470,800.00
21 ก.พ. 2557 จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 435,500.00
20 ก.พ. 2557 จ้างออกแบบ ติดตั้ง รื้อถอนนิทรรศการขนาดย่อม 100,000.00
19 ก.พ. 2557 ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 158 ชื่อเรื่อง 248 เล่ม 268,425.00
19 ก.พ. 2557 จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 คน 218,750.00
12 ก.พ. 2557 จ้างปรับปรุงระบบเวปไซต์ www.Creative Thailand 235,400.00
12 ก.พ. 2557 จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งบริการข้อมูล 120,362.00
10 ก.พ. 2557 จ้างทำความสะอาดท่อส่งลมเย็นระบบปรับอากาศพร้อมฆ่าเชื้อโรค 330,000.00
30 ม.ค. 2557 จ้างทำตู้โชว์แผ่นวัสดุโครงการ MiniTCDC 421,000.00