Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
14 มี.ค. 2557 จ้างจัดทำ e-exhibition ของนิทรรศการ The Cooperation คู่สร้าง(สรรค์) 200,000.00
13 มี.ค. 2557 ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 158 ชื่อเรื่อง 248 เล่ม 281,040.00
11 มี.ค. 2557 จ้างตรวจสอบและทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบเสียงประกาศ (PA) 150,000.00
11 มี.ค. 2557 จ้างทำกระเป๋าสปันบอล 140,000.00
11 มี.ค. 2557 จ้างบำรุงรักษาระบบและซอฟท์แวร์ MaintenanceAnnual เวปไซต์ TCDCCONNECT 104,325.00
11 มี.ค. 2557 จ้างรื้อถอน - ติดตั้งนิทรรศการหมุนเวียนขนาดเล็ก 129,000.00
28 ก.พ. 2557 จ้างพัฒนาต่อยอดระบบสืบค้นข้อมูลวัสดุไทย (TCDC Materials Database) 400,000.00
28 ก.พ. 2557 จ้างผลิตโบรชัวร์ TCDC Membership Benefit และ แผ่นพับนิทรรศการ what is design 195,275.00
28 ก.พ. 2557 ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 148 ชื่อเรื่อง 245 เล่ม 289,810.00
21 ก.พ. 2557 จ้างบริหารจัดการ ออกแบบ และติดตั้งนิทรรศการจากโครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตวัสดุไทยกับนักออกแบบ ปี 2 470,800.00