Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
4 เม.ย. 2557 จัดซื้อหลอดไฟสำรองสำหรับห้องนิทรรศการ 200,000.00
4 เม.ย. 2557 ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 94 ชื่อเรื่อง 132 เล่ม 158,200.00
4 เม.ย. 2557 ต่ออายุโปรแกรมด้าน Graphic Adobe Creative Cloud 180,000.00
4 เม.ย. 2557 จ้างออกแบบ ติดตั้ง รื้อถอนและดำเนินงานสัมมนางานออกแบบเรขศิลป์จากประเทศญี่ปุ่น 1,700,000.00
26 มี.ค. 2557 จ้างดำเนินงานจัดการข้อมูลของ www.tcdc.or.th 102,000.00
26 มี.ค. 2557 ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 212 ชื่อเรื่อง 212 เล่ม (เชียงใหม่) 245,360.70
26 มี.ค. 2557 ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 202 ชื่อเรื่อง 202 เล่ม (เชียงใหม่) 212,943.50
18 มี.ค. 2557 ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 89 ชื่อเรื่อง 141 เล่ม 164,500.00
18 มี.ค. 2557 จ้างจัดทำเนื้อหา เขียน เรียบเรียง และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา พร้อมแปลเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษ 150,000.00
18 มี.ค. 2557 จ้างถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้าน Service Design จากต่างประเทศ 227,000.00