Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
30 ม.ค. 2557 จ้างรื้อถอน-ติดตั้งนิทรรศการหมุนเวียนขนาดเล็ก 173,000.00
30 ม.ค. 2557 จ้างออกแบบและผลิต e-book เรื่อง Service Design 200,000.00
24 ม.ค. 2557 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 1,500,000.00
17 ม.ค. 2557 ซื้อหนังสือเทรนด์ 5 เล่ม 340,000.00
17 ม.ค. 2557 จ้างพิมพ์นิตยสารรายเดือน Creative Thailand ฉบับเดือนกุมภาพันธ์-ตุลาคม 2557 2,500,000.00
13 ม.ค. 2557 ซื้อหนังสือเทรนด์ จำนวน 8 เล่ม 860,000.00
13 ม.ค. 2557 จ้างติดตั้งรื้อถอน นิทรรศการ The Cooperation คู่สร้าง(สรรค์) ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ 140,000.00
13 ม.ค. 2557 จ้างสแกนวารสารและนิตยสารฉบับย้อนหลัง 250,000.00
10 ม.ค. 2557 จ้างดำเนินการจัดการข้อมูล Digital Content 135,000.00
27 ธ.ค. 2556 จ้างประชาสัมพันธ์นิทรรศการ อะไรอยู่ในเส้น เชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 150,000.00