Procurement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน เพิ่มเติม
20 ก.พ. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลิต ติดตั้งและรื้อถอนนิทรรศการ LOOK ISAN NOW ลูกอีสานวันนี้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
14 ก.พ. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
13 ก.พ. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
31 ม.ค. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงทางเชื่อมอาคารไปรษณีย์กลางส่วนหลังสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
14 ม.ค. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
9 ม.ค. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พิมพ์นิตยสารรายเดือน Creative Thailand ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - ฉบับเดือนตุลาคม 2563สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
9 ม.ค. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต่ออายุสามาชิกฐานข้อมูล GMIDสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
19 ธ.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
14 พ.ย. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
14 พ.ย. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินผลสำเร็จของการจัดงานและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2019 และเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2020สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)