Procurement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน เพิ่มเติม
25 พ.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
11 พ.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำโครงการจัดตั้งการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน (AIS D.C.)สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
11 พ.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งและรื้อถอนโครงสร้างอลูมิเนียมจัดแสดงผลงานออกแบบ สำหรับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2020สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
2 พ.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารจัดการตลาดหัตถกรรมคัดสรร Pop Market สำหรับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2020สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
29 ก.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
29 ก.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
25 ก.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
24 ก.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าพื้นที่อาคารไปรษณีย์กลาง เพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
14 ก.ค. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำนิทรรศการ SOLAR LAND ล่า ท้า แสง สู้อนาคตสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
22 มิ.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)