Procurement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน เพิ่มเติม
11 ส.ค. 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
18 ก.พ. 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
9 ก.พ. 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
18 ม.ค. 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
28 ธ.ค. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
28 ธ.ค. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 9 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
14 ธ.ค. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
1 ธ.ค. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
25 พ.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
11 พ.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำโครงการจัดตั้งการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน (AIS D.C.)สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)