Notice

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
8 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ย่านอา-รมย์-ดี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00
7 มิ.ย. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์บริหารจัดการสมาชิก (TCDC Member Backend) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 1,000,000.00
7 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดทำการนำชมเสมือนจริง Virtual Tour โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150,000.00
6 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลย่านสร้างสรรค์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4,200,000.00
30 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการกิจกรรมนำเสนอศักยภาพด้านดนตรีของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00
30 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษของ Creative Thailand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 350,000.00
30 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางกลยุทธ์และบริหารจัดการโครงการพิเศษเพื่อเพิ่มจำนวนการเข้าถึงเนื้อหาองค์ความรู้สร้างสรรค์ของโครงการ Creative Thailand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 495,000.00
30 พ.ค. 2565 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์บริหารจัดการสมาชิก (TCDC Member Backend) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 1,000,000.00
25 พ.ค. 2565 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา 76,000,000.00
25 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสำหรับการรับสมัครผู้เข้าร่วมจัดแสดงงานของเทศกาลงานออกแบบฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 475,000.00