Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
29 ก.ย. 2558 จ้างติดตั้งรื้อถอนโคมไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับนิทรรศการงานวิจัยกึ่งสำเร็จรูป 250,000.00
29 ก.ย. 2558 เช่ารถตู้โดยสาร ศำหรับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ 432,000.00
29 ก.ย. 2558 จัดจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตสัญญาณเครือข่าย 234,972.00
29 ก.ย. 2558 จัดจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตสัญญาณเครือข่าย (Network) 475,080.00
29 ก.ย. 2558 เช่าพื้นที่คลังสินค้า 231,120.00
29 ก.ย. 2558 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 600,000.00
29 ก.ย. 2558 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ชั้น 24) 900,000.00
29 ก.ย. 2558 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ชั้น 6) 850,000.00
29 ก.ย. 2558 เช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการ What's design 100,000.00
29 ก.ย. 2558 จ้างบำรุงรักษาระบบ ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบเพิ่มเติมสำหรับเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM 200,000.00