Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
10 มิ.ย. 2557 ซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบช่องทางเข้า-ออกห้องสมุด พร้อมติดตั้ง 223,000.00
6 มิ.ย. 2557 จ้างผลิตและติดตั้งหลังคากระจก และราวจับบันไดภายนอกอาคาร 850,000.00
6 มิ.ย. 2557 จ้างผลิตและติดตั้งหลังคากระจก และราวจับบันไดภายนอกอาคาร 850,000.00
26 พ.ค. 2557 จ้างออกแบบผลิตภัณณ์ตามโจทย์ร่วมกับบริษัท 160,000.00
26 พ.ค. 2557 จ้างค้นคว้า และจัดทำเนื้อหาหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก Chinese Tourist in Chiang Mai 200,000.00
26 พ.ค. 2557 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบปฏิบัติการ 630,000.00
23 พ.ค. 2557 จ้างขนส่งหนังสือ ตัวอย่างวัสดุเพื่อการออกแบบ และตู้แสดงวัสดุตัวอย่าง 221,490.00
22 พ.ค. 2557 จ้างศึกษาวิจัยข้อมูลสำหรับโครงการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ TCDC Commons 500,000.00
8 พ.ค. 2557 จ้างศึกษาออกแบบป้อมตำรวจจราจรสำหรับเมืองเชียงใหม่ 135,000.00
1 พ.ค. 2557 จ้างออกแบบภาพหลักเพื่อผลิตชิ้นงาน สำหรับ Creativties Unfold Bangkok 2014 150,000.00