Summary

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน เพิ่มเติม
16 พ.ค. 2559 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2559ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
8 เม.ย. 2559 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2559ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
25 มี.ค. 2559 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2558ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
25 มี.ค. 2559 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2558ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
25 มี.ค. 2559 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2558ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
25 มี.ค. 2559 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2558ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
25 มี.ค. 2559 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2558ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
25 มี.ค. 2559 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2558ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
25 มี.ค. 2559 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2558ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
25 มี.ค. 2559 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2558ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ