Summary

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน เพิ่มเติม
25 มี.ค. 2559 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2557ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
25 มี.ค. 2559 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2557ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
15 มี.ค. 2559 จัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2559ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
15 มี.ค. 2559 จัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2559ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
15 มี.ค. 2559 จัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2558ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
15 มี.ค. 2559 จัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2558ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
15 มี.ค. 2559 จัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2558ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ