Summary

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน เพิ่มเติม
15 ก.พ. 2560 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2560ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
16 ม.ค. 2560 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2559ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
15 ธ.ค. 2559 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2559ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
15 พ.ย. 2559 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2559ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
25 ต.ค. 2559 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
14 ต.ค. 2559 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2559ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
15 ก.ย. 2559 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2559ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
15 ส.ค. 2559 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2559ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
15 ก.ค. 2559 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2559ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
15 มิ.ย. 2559 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2559ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ