Summary

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน เพิ่มเติม
14 มิ.ย. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2565สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
10 พ.ค. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2565สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
1 เม.ย. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2565สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
21 มี.ค. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
22 ก.พ. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
31 ม.ค. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
30 ธ.ค. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
29 ธ.ค. 2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
30 พ.ย. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
14 ต.ค. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2564สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)