Procurement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน เพิ่มเติม
22 ม.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)
22 ม.ค. 2562 เผยแพร่แผนการซื้อจัดจ้าง3รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)
21 ม.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)
4 ม.ค. 2562 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง บริหารจัดการกิจกรรมงานเทศกาล ISAN Creative Festival ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาขอนแก่น เพิ่มเติมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)
27 ธ.ค. 2561 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)
27 ธ.ค. 2561 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)
27 ธ.ค. 2561 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง3รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษบกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)
24 ธ.ค. 2561 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 3 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)
24 ธ.ค. 2561 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)
24 ธ.ค. 2561 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)