Procurement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน เพิ่มเติม
6 มิ.ย. 2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
5 มิ.ย. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 รายการ)ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
23 พ.ค. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 รายการ)ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
25 เม.ย. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 รายการ)ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
27 มี.ค. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
14 มี.ค. 2561 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
25 ธ.ค. 2560 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2 รายการ)ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
14 ธ.ค. 2560 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (5 รายการ)