Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
2 ก.พ. 2566 จ้างขุดศึกษาทางโบราณคดีบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 300,000.00
1 ก.พ. 2566 จ้างบริหารจัดการกิจกรรม สร้างเครือข่ายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และชุมนุมทางความคิด ปี 2566 (Creativities Unfold 2023) 3,200,000.00
30 ม.ค. 2566 จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมแสงสว่าง สำนักงานใหญ่, เชียงใหม่, ขอนแก่น 400,000.00
27 ม.ค. 2566 จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรม 2 สศส.เชียงใหม่ 158,880.00
25 ม.ค. 2566 จ้างบริหารจัดการผลงานศิลปะสร้างสรรค์บนเคสโทรศัพท์ 1,200,000.00
25 ม.ค. 2566 จ้างจัดกิจกรรม B.A.D.Young Cannes Workshop 400,000.00
24 ม.ค. 2566 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการเกษตรปังพลังคิด 300,000.00
24 ม.ค. 2566 จ้างจัดทำนิทรรศการรสชาติข้าวอีสาน (Isan Rice Flavors Exhibition) สำหรับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2023 500,000.00
24 ม.ค. 2566 จ้างจัดทำอุปกรณ์ประกอบการจัดแสดงและตกแต่งพื้นที่จัดแสดง เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 สำหรับพื้นที่ Resource Center ชั้น 4 (อาคารส่วนหลัง) TCDC กรุงเทพฯ 300,000.00
24 ม.ค. 2566 จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ (แผนที่) เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 500,000.00