News Update

News

23.06.2565

CEA เปิดเวทีฟอรั่ม ชวนภาครัฐ-เอกชน ร่วมไขคำตอบ เมื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยต้องก้าวไปด้วยเทคโนโลยี

ผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยให้ก้าวหน้า พร้อมสร้างแรงบันดาลใจแก่ประชาชนคนไทยให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมพัฒนา “Soft Power” สู่สายตาคนทั้งโลก

19.06.2565

CEA ร่วมเป็นวิทยากรในงาน Y20 4th Pre-Summit: Diversity and Inclusion

นำเสนอบทบาทของ CEA ในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเยาวชนคนรุ่นใหม่

16.06.2565

CEA ลงพื้นที่หารือ เครือข่ายผู้ประกอบการ และเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในภาคอีสาน

มุ่งเน้นการพัฒนาสินทรัพย์ท้องถิ่น ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่การต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเป็นรูปธรรม

08.06.2565

CEA ลงพื้นที่หารือเครือข่ายผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา และเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาคเหนือ

พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์ สู่การนำร่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาคเหนือ

06.06.2565

CEA ร่วมประชุมผลักดัน Youth Power ขับเคลื่อน Thailand’s Soft Power

สร้างพื้นที่การเรียนรู้แลกเปลี่ยนและการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน Soft Power ของเยาวชนไทยในฐานะภาคีหุ้นส่วน

30.05.2565

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน วันนี้-30 กรกฎาคม 2565

เพราะทุกความเห็นมีความหมายและเป็นการนำไปสู่ “บริการที่ดีกว่าในอนาคต”