News Update

News

07.10.2564

CEA ผนึก 8 องค์กรสร้างสรรค์ จัดกิจกรรม Creative Industries 2021 ชูพลัง Soft Power ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านอุตสาหกรรมดนตรี ซีรีส์วาย เกม หนังสือ โฆษณาและศิลปะ

02.09.2564

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ งัดแผนกู้วิกฤตโควิด-19 หนุนผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ดัน Creative Economy ให้ไปต่อ

เปิด 3 มาตรการช่วยเหลือกลุ่มฟรีแลนซ์ และผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 15 สาขา ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโควิด-19

12.08.2564

สมเด็จพระพันปีหลวง กับพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุข

เนื่องโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

27.07.2564

ในหลวงทรงช่วยอาณาราษฎร ต้านภัยโควิด

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

21.06.2564

CEA จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้แก่คณะกรรมการสำนักงานฯ หัวข้อ “เทคโนโลยี Blockchain และ NFT”

หนุนนักสร้างสรรค์ไทยให้สามารถจำหน่าย Digital Arts ได้ในมูลค่าที่สูงขึ้น

14.06.2564

DITP เยี่ยมชมงาน Bangkok Design Week 2021

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เยี่ยมชม DESIGN EXCELLENCE AWARD (DEMARK) ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564

03.06.2564

พระราชกรณียกิจเพื่อบรรเทาทุกข์โควิด-19

ประมวลภาพและเนื้อหาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดี

03.05.2564

สศส. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ และพานพุ่ม เนื่องในวันฉัตรมงคล

รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว