News Update

ข่าวประชาสัมพันธ์

03.07.2563

สศส. ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

สศส. นำคณะเจ้าหน้าที่ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

02.07.2563

ตลาดรวมใจ ไทยช่วยไทย

ชวนผู้ประกอบการสร้างสรรค์ในเครือข่ายของ CEA ร่วมขายสินค้าออนไลน์ 24 ชั่วโมงกับ “ตลาดรวมใจ ไทยช่วยไทย”

25.06.2563

CEA ร่วมมือ อพท. ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City)

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ให้กลายเป็นเมืองสร้างสรรค์ที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน

15.06.2563

CEA รับสมัครผู้ร่วมดำเนินงานบริการพื้นที่สร้างสรรค์ (ร้านค้า)

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมดำเนินงานบริการพื้นที่สร้างสรรค์ (ร้านค้า) จำหน่ายสินค้าสร้างสรรค์ ภายในพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 1 อาคารไปรษณีย์กลาง

12.06.2563

CEA จัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

คณะผู้บริหารพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมรับฟังธรรมะบรรยายในหัวข้อ “การสร้างสุขในการทำงาน”

02.06.2563

CEA เปิดประกวดแบบศูนย์ใหม่ “TCDC สงขลา” พาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยึดที่มั่นครบ 4 ภาค

เปิดรับสมัครเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “อาคารศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สงขลา” โดยมีเป้าหมายเปิดให้บริการภายในปี 2565

01.06.2563

CEA ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

28.05.2563

CEA ผนึก 3 ผู้กำกับดัง ปลุกพลัง 1 วินาทีสร้างสรรค์ กับโครงการ “ONE SECOND THAILAND”

CEA ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์แบบไทยๆ ชวนร่วมประกวดคลิปวีดีโอความยาว “1 วินาที” นำมาเล่าเรื่องใหม่ในรูปแบบหนังสั้น

18.05.2563

สศส. ประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต Zero Tolerance"

ผู้อำนวยการ สศส. เป็นผู้นำในการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ