Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
20 ม.ค. 2566 จ้างผลิตสื่อที่ระลึกและเผยแพร่เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 (เสื้อยืด กระเป๋า และเข็มกลัด) 500,000.00
20 ม.ค. 2566 จ้างจัดกิจกรรมกระตุ้นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative District Project) ย่านเกษตรศาสตร์ 400,000.00
20 ม.ค. 2566 จ้างบริหารจัดการและแสดงผลฐานข้อมูลย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในกรุงเทพมหานคร 500,000.00
19 ม.ค. 2566 จ้างจัดกิจกรรมบ่มเพาะ พัฒนาผู้ประกอบการและจัดแสดงผลงานของโครงการภูมิปัญญาหมักดองอีสาน (Isan fermentation) 350,000.00
19 ม.ค. 2566 จ้างบริหารจัดการเชิญสื่อมวลชนทำข่าวและประชาสัมพันธ์เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 400,000.00
19 ม.ค. 2566 จ้างบริหารการเยี่ยมชมเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 ของสื่อมวลชน Influencer และ KOL 350,000.00
18 ม.ค. 2566 จ้างบริหารจัดการเนื้อหาข้อมูลโปรแกรม เพื่อการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สำหรับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2023 200,000.00
18 ม.ค. 2566 จ้างออกเเบบ ผลิต ติดตั้ง รื้อถอน นิทรรศการหมอลำ (Molam Exhibition) 900,000.00
18 ม.ค. 2566 จ้างออกแบบ ติดตั้ง รื้อถอน บรรยากาศและต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สถานีขนส่งปรับอากาศ สำหรับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2023 1,000,000.00
17 ม.ค. 2566 จ้างบริหารจัดการให้ข้อมูลเเละการดูเเลผู้เข้าชมงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 (Bangkok Design Week 2023) 500,000.00