Creative Economy Review

Data & Statistics

ตัวกรอง

คำค้นหา

Article & Report

ตัวกรอง

คำค้นหา

“Pakk Taii Design Week 2023” ผลิบานแล้วไปต่อทั้งผู้คน เมือง และวัฒนธรรม ยกระดับเมืองสร้างสรรค์ปักษ์ใต้

08.09.2023

ร่วมถอดรหัสความสำเร็จของ “เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2566” หรือ “Pakk Taii Design Week 2023” ตลอด 9 วัน

“Pakk Taii Design Week 2023” ผลิบานแล้วไปต่อทั้งผู้คน เมือง และวัฒนธรรม ยกระดับเมืองสร้างสรรค์ปักษ์ใต้

ความสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าและยั่งยืน เปิดแนวคิด 28 ผลงาน ผู้คว้ารางวัลจากเวที Creative Excellence Awards 2023

07.09.2023

มาทำความรู้จักแนวคิดของ 28 ผลงานที่ได้รับรางวัลกัน ซึ่งทุกผลงานล้วนสะท้อนคำว่า “สร้างสรรค์ สร้างมูลค่า และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน” ได้อย่างชัดเจน

ความสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าและยั่งยืน  เปิดแนวคิด 28 ผลงาน  ผู้คว้ารางวัลจากเวที Creative Excellence Awards 2023

IP STORY เรื่องเล่าของทรัพย์สินทางปัญญาที่นักสร้างสรรค์ควรรู้

29.08.2023

มาร่วมเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจว่าทรัพย์สินทางปัญญามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างงาน และการขับเคลื่อนนวัตกรรม

IP STORY เรื่องเล่าของทรัพย์สินทางปัญญาที่นักสร้างสรรค์ควรรู้

Music Copyright 102: คู่มือการใช้ลิขสิทธิ์ดนตรีที่ชาวออนไลน์ต้องรู้

18.08.2023

ชวนสายดนตรีมาอัปเกรดระบบปฏิบัติการด้านลิขสิทธิ์เพลง "คู่มือการใช้ลิขสิทธิ์ดนตรีที่ชาวออนไลน์ต้องรู้” ดาวน์โหลดฟรี

Music Copyright 102: คู่มือการใช้ลิขสิทธิ์ดนตรีที่ชาวออนไลน์ต้องรู้

เจาะลึก CEA ดันธุรกิจอนาคตอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สร้างโอกาส-เพิ่มมูลค่า พาเศรษฐกิจไทยก้าวไกลสู่สากล

10.07.2023

โดยตัวแทนวิทยากรจากหน่วยงานและเครือข่ายองค์กรพันธมิตร ที่เล็งเห็นความสำคัญของการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย

เจาะลึก CEA ดันธุรกิจอนาคตอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สร้างโอกาส-เพิ่มมูลค่า พาเศรษฐกิจไทยก้าวไกลสู่สากล

Generative AI ผู้ช่วยคนใหม่ในยุคแห่งอนาคตสำหรับนักสร้างสรรค์

09.05.2023

แหล่งข้อมูลที่ไม่ควรพลาด และอาจเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญในการเติมเต็มศักยภาพผลงานสร้างสรรค์ด้วยวิธีที่ทันสมัยและน่าสนใจ

Generative AI ผู้ช่วยคนใหม่ในยุคแห่งอนาคตสำหรับนักสร้างสรรค์

Thailand’s Creative Industries Movement Report 2022

03.05.2023

ผลการวิเคราะห์ภาพอนาคตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในระยะ 10 ปีข้างหน้า พ.ศ. 2566-2575 (ค.ศ. 2023-2032)

รายงานสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปี 2565

Creator War Report

27.04.2023

The creative stage for creators, future trends in the economy, as well as lessons and advice for creators who want to succeed in this path.

Creator War เมื่อใคร ๆ ก็เป็น “ครีเอเตอร์” ได้

Eight UNESCO Creative Cities and their development plans for the next four years

23.02.2023

A summary of the Round Table Discussion under the topic “What Goals or Objectives Including Action Plans Will Your City be Achieving in the Next Four Years?”

8 เมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกกับแผนในการพัฒนาเมืองในอีก 4 ปีข้างหน้า