Creative Economy Review

ข้อมูลและสถิติ

ตัวกรอง

คำค้นหา

บทความและงานวิจัย

ตัวกรอง

คำค้นหา

The Future of the Creative Workforce: at the Crossroads of Transformation - แรงงานสร้างสรรค์กับรอยต่อของการเปลี่ยนแปลง

08.11.2566

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแนวทางการทำงานใหม่ ทักษะในอนาคตรวมถึงการปฏิวัติทักษะใหม่ (The Reskill Revolution)

The Future of the Creative Workforce: at the Crossroads of Transformation - แรงงานสร้างสรรค์กับรอยต่อของการเปลี่ยนแปลง

Trend 2024: REMADE ANEW สำรวจแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในภาคธุรกิจสร้างสรรค์

06.11.2566

บทวิเคราะห์เจาะลึก เกาะติดทุกแนวโน้มและความเคลื่อนไหวที่กำลังจะเกิดขึ้นในภาคธุรกิจสร้างสรรค์

Trend 2024: REMADE ANEW สำรวจแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในภาคธุรกิจสร้างสรรค์

Creative Maturity: How to Foster Creativity in Your Organization สร้างองค์กรอย่างไรให้สร้างสรรค์

24.10.2566

ทำความเข้าใจเรื่องการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร ในมิติที่ลึกกว่าความคิดสร้างสรรค์ในบริบททั่วไป

Creative Maturity: How to Foster Creativity in Your Organization สร้างองค์กรอย่างไรให้สร้างสรรค์

งานวิจัย “Towards a Creative Old Town District: A Process Evaluation Study of the Creative District Development of Sakon Nakhon in Northeast Thailand”

16.10.2566

งานวิจัยนี้ศึกษาแนวทางการประเมินผลของการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ โดยใช้จังหวัด “สกลนคร” หนึ่งในเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย

งานวิจัย “Towards a Creative Old Town District: A Process Evaluation Study of the Creative District Development of Sakon Nakhon in Northeast Thailand”

“Pakk Taii Design Week 2023” ผลิบานแล้วไปต่อทั้งผู้คน เมือง และวัฒนธรรม ยกระดับเมืองสร้างสรรค์ปักษ์ใต้

08.09.2566

ร่วมถอดรหัสความสำเร็จของ “เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2566” หรือ “Pakk Taii Design Week 2023” ตลอด 9 วัน

“Pakk Taii Design Week 2023” ผลิบานแล้วไปต่อทั้งผู้คน เมือง และวัฒนธรรม ยกระดับเมืองสร้างสรรค์ปักษ์ใต้

ความสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าและยั่งยืน เปิดแนวคิด 28 ผลงาน ผู้คว้ารางวัลจากเวที Creative Excellence Awards 2023

07.09.2566

มาทำความรู้จักแนวคิดของ 28 ผลงานที่ได้รับรางวัลกัน ซึ่งทุกผลงานล้วนสะท้อนคำว่า “สร้างสรรค์ สร้างมูลค่า และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน” ได้อย่างชัดเจน

ความสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าและยั่งยืน  เปิดแนวคิด 28 ผลงาน  ผู้คว้ารางวัลจากเวที Creative Excellence Awards 2023

IP STORY เรื่องเล่าของทรัพย์สินทางปัญญาที่นักสร้างสรรค์ควรรู้

29.08.2566

มาร่วมเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจว่าทรัพย์สินทางปัญญามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างงาน และการขับเคลื่อนนวัตกรรม

IP STORY เรื่องเล่าของทรัพย์สินทางปัญญาที่นักสร้างสรรค์ควรรู้

Music Copyright 102: คู่มือการใช้ลิขสิทธิ์ดนตรีที่ชาวออนไลน์ต้องรู้

18.08.2566

ชวนสายดนตรีมาอัปเกรดระบบปฏิบัติการด้านลิขสิทธิ์เพลง "คู่มือการใช้ลิขสิทธิ์ดนตรีที่ชาวออนไลน์ต้องรู้” ดาวน์โหลดฟรี

Music Copyright 102: คู่มือการใช้ลิขสิทธิ์ดนตรีที่ชาวออนไลน์ต้องรู้

เจาะลึก CEA ดันธุรกิจอนาคตอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สร้างโอกาส-เพิ่มมูลค่า พาเศรษฐกิจไทยก้าวไกลสู่สากล

10.07.2566

โดยตัวแทนวิทยากรจากหน่วยงานและเครือข่ายองค์กรพันธมิตร ที่เล็งเห็นความสำคัญของการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย

เจาะลึก CEA ดันธุรกิจอนาคตอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สร้างโอกาส-เพิ่มมูลค่า พาเศรษฐกิจไทยก้าวไกลสู่สากล

Generative AI ผู้ช่วยคนใหม่ในยุคแห่งอนาคตสำหรับนักสร้างสรรค์

09.05.2566

แหล่งข้อมูลที่ไม่ควรพลาด และอาจเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญในการเติมเต็มศักยภาพผลงานสร้างสรรค์ด้วยวิธีที่ทันสมัยและน่าสนใจ

Generative AI ผู้ช่วยคนใหม่ในยุคแห่งอนาคตสำหรับนักสร้างสรรค์