Working with Us

ขั้นตอนการสมัครงาน

วิธีการสมัครงานออนไลน์

 1. เลือกตำแหน่งงาน
 2. เลือก "สมัครงานออนไลน์" คลิกที่นี่
 3. กรอกข้อมูลในใบสมัครงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 4. แนบเอกสารที่จำเป็นในการพิจารณา (*)
 5. กดส่งเอกสาร
 6. รอผลการพิจารณาและติดต่อกลับ

หลักฐานการสมัครงาน

 1. ใบสมัครงาน
 2. รูปถ่ายติดบัตรขนาด 2 นิ้ว
 3. หลักฐานการศึกษา
 4. สำเนาใบปริญญาบัตร
 5. เอกสารอื่นๆ เช่น ผลงาน หรือโครงการต่างๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร 02-105-7441 ต่อ 173 หรืออีเมล hrm@cea.or.th
วันเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.30 - 17.30 น.


ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

แบบฟอร์มสมัครงาน