Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
6 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สำหรับ สศส. ขอนแก่น 660,000.00
1 ก.ย. 2565 ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Google Workspace 920,000.00
1 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำโครงการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน (AIS D.C.) 1,450,000.00
31 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการช่างเทคนิค 2,880,000.00
30 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด 2,800,000.00
30 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำโครงการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน (AIS D.C.) 1,150,000.00
30 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการช่างเทคนิค ประจำโครงการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน (AIS D.C.) 910,000.00
29 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 2,500,000.00
26 ส.ค. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับสำนักงานใหญ่ สาขาเชียงใหม่ และสาขาขอนแก่น 900,000.00
26 ส.ค. 2565 เช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 2 คัน 552,120.00