Content Lab 2024 สร้างสรรค์คอนเทนต์ไทย ดันไกลสู่สากล

จากโครงการ Content Lab ในปี 2023 ที่เป็นโครงการริเริ่มในการพัฒนานักสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ได้แก่ โปรดิวเซอร์ นักเขียนบท และผู้กำกับ ให้มีทักษะและความรู้ในการผลิตภาพยนตร์ ซีรีส์ เพื่อตอบโจทย์ตลาดสากล ซึ่งโครงการได้เสียงตอบรับในเชิงบวกจากบุคลากรและกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมฯ

ในปีนี้ CEA จึงได้จัดทำโครงการ Content Lab 2024 สร้างสรรค์คอนเทนต์ไทย ดันไกลสู่สากล ที่ขยายโครงการเพื่อพัฒนาทักษะนักสร้างสรรค์ในสเกลที่กว้างขึ้น ผ่าน Incubation Programs - โครงการบ่มเพาะใหม่อีก 3 โครงการ เพื่อยกระดับทักษะและความเชี่ยวชาญของทีมผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านการอบรมเชิงลึก การบรรยาย และการปฏิบัติจริง รวมถึงมอบโอกาสให้ทีมผู้เข้าร่วมได้นำเสนอโครงการของตนเองกับนักลงทุน ผ่าน Business Program - โครงการสร้างโอกาสทางธุรกิจ หรือตลาดซื้อขายคอนเทนต์ของไทย เพื่อต่อยอดผลงานสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจต่อไป

Content Lab 2024 สร้างสรรค์คอนเทนต์ไทย ดันไกลสู่สากล ประกอบด้วยโครงการบ่มเพาะ 4 โครงการและโครงการสร้างโอกาสทางธุรกิจ 1 โครงการ ดังนี้

Incubation Programs - โครงการบ่มเพาะ 4 โครงการ

1) Content Lab: Newcomers 

Camp สำหรับกลุ่มคนทำหนังหน้าใหม่ เพื่อฝึกการพัฒนาโปรเจ็กต์เบื้องต้นเพื่อเป็นพื้นฐานในการต่อยอดสู่การเป็นมืออาชีพในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้กับนักสร้างสรรค์ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

รับสมัครวันที่ 20 พฤษภาคม - 17 มิถุนายนนี้
ระยะเวลาโครงการ กรกฎาคม - กันยายน 2567

2) Content Lab: Mid-Career 

โครงการการพัฒนา Project ในกลุ่ม Mid-Career สำหรับกลุ่มภาพยนตร์ ซีรีส์ ที่กลับมาอีกครั้งจากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา โดยมีปลายทางเพื่อการผลิต Pitch Package และ Video Pilot และนำเสนอกับนักลงทุนเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์

ระยะเวลาโครงการ มีนาคม - กันยายน 2567

3) Content Lab: Animation

โครงการการพัฒนา Project สำหรับกลุ่มแอนิเมชันโดยเฉพาะ ในกลุ่ม Mid-Career โดยโครงการนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาโปรเจ็กต์ให้สามารถนำไปเสนอนักลงทุนต่างประเทศเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ได้

รับสมัครวันที่ 27 พฤษภาคม 2567
ระยะเวลาโครงการ มิถุนายน - กันยายน 2567

4) Content Lab: Advanced Scriptwriting 

Workshop อบรมการเขียนบทระดับสูงโดยวิทยากรจากต่างประเทศ และ Master Class ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเชิงพาณิชย์ พร้อมการพัฒนาบทของผู้เข้าอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เร็ว ๆ นี้

Business Program - โครงการสร้างโอกาสทางธุรกิจ 1 โครงการ

Content Project Market 

และโครงการสุดท้าย ตลาดซื้อขายคอนเทนต์ของไทย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมในโครงการ Content Lab และมืออาชีพจากการเปิดรับสมัครภายนอก ได้นำโครงการ และบทภาพยนตร์/ซีรีส์ มานำเสนอกับฝั่งธุรกิจและนักลงทุน ผ่านเวที Pitching และการเจรจาธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสในการต่อยอดผลงานสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เร็ว ๆ นี้