CEA Online Academy

โลกในอนาคตซึ่งเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้จังหวะการก้าวไปข้างหน้าต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ ตั้งแต่เทคโนโลยีที่เข้ามาดิสรัปท์ธุรกิจและการดำเนินชีวิตแบบเก่า สภาพอากาศที่แปรปรวนหนักขึ้น ไปจนถึงการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ล้วนส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คน การบริโภค ตลอดไปจนถึงทำธุรกิจนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในยุค New Normal ที่ทำให้เราทุกคนต้องปรับตัว

แนวทางหนึ่งในการรับมือที่หลายฝ่ายเห็นตรงกัน ก็คือ การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ทั้งการเพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาการ การทำความเข้าใจกับความเป็นไปที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และการเติมทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพและธุรกิจ ซึ่งในปี 2020 นี้ ความก้าวหน้าทางดิจิทัลได้เอื้อให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น สามารถกระจายไปสู่กลุ่มคนต่าง ๆ ได้มากขึ้นโดยไม่ติดข้อจำกัดด้านสถานที่ เวลาและค่าใช้จ่าย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมนี้ จึงผนึกกำลังร่วมกับกลุ่มนักสร้างสรรค์และสื่อมวลชนผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เปิดบริการใหม่ในรูปแบบคอร์สออนไลน์ “CEA Online Academy” ให้เป็นคลังแห่งการเรียนรู้ทางออนไลน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา นักสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการ ที่ต้องการเสริมความรู้และเพิ่มทักษะบนฐานของความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการยกระดับวิชาชีพและการพัฒนาธุรกิจที่สำคัญสำหรับโลกยุคใหม่ ซึ่งการพัฒนาทักษะเดิมให้ทันกับยุคสมัย (Upskill) และการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น (Reskill) จะเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้บุคลากรของประเทศไทยสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ 4.0

CEA Online Academy มี 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ 

เตรียมความพร้อม : หลักสูตรเสริมความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่จำเป็นสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในการก้าวสู่ชีวิตการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ ฟรีแลนซ์ หรือเจ้าของกิจการ โดยมีรายวิชาออนไลน์ ได้แก่

•    Design Thinking 101 : พื้นฐานกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะในการกำหนดปัญหาหรือโจทย์ การวิเคราะห์ การทดสอบไอเดีย และการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดย CEA ร่วมกับ Contextual

•    Creative Career 2020 : The Future of Jobs ทักษะที่ตลาดงานทั่วโลกต้องการ พื้นฐานการทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากสตูดิโอ/นักสร้างสรรค์ ที่มาถ่ายทอดวิธีการทำงานและกรณีศึกษา เพื่อการเรียนรู้และเลือกเส้นทางการทำงาน โดย 10 บริษัทตัวแทนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น Punch Up, Trimode Design, Rereef และ Infographic Thailand

Data Storyteller : อาชีพแห่งอนาคตเมื่อโลกเต็มไปด้วยข้อมูล

ทำอย่างไรให้ข้อมูลที่ยาก เยอะ และน่าเบื่อจนไม่อยากหันไปอ่าน กลับมาน่าสนใจอีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง สังคม หรือโลกใบนี้ได้ ทุกคนจะได้เรียนรู้การถ่ายทอดข้อมูลขั้นเทพที่ไม่เหมือนใคร ด้วยทักษะแห่งอนาคต


เติมทักษะสร้างสรรค์ : หลักสูตรเพื่อการเสริมทักษะสำหรับนักสร้างสรรค์ในสาขาต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาผลงานและการเติบโตทางธุรกิจ โดยมีรายวิชาออนไลน์ ดังนี้


•    Woodwork : เคล็ดลับในการสร้างสรรค์งานไม้เพื่อเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพ ตั้งแต่การเลือกไม้ ไปจนถึงเทคนิคออกแบบที่ตอบโจทย์ด้านการผลิตและความสวยงาม โดย บ้านและสวน

•    Video Content Creator : เมื่อกระแสคอนเทนต์วิดีโอไหลท่วมโลกออนไลน์ เราจึงต้องเรียนรู้การทำคอนเทนต์วิดีโอที่ดึงดูดให้คนสนใจ เปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกและเข้าใจง่าย โดย The MATTER

•    My First Creative Podcast : เรียนรู้วิธีการทำเนื้อหาและเล่าเรื่องราวผ่านช่องทาง Podcast  ที่นำมาปรับใช้ในการสร้างอาชีพและส่งเสริมธุรกิจได้ โดย THE STANDARD

•    Everyday Architecture : การทำงานจากบ้านในยุคโควิด-19 ทำให้สถาปัตยกรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เรียนรู้แนวคิดการออกแบบบ้าน ที่ทำงาน สถานที่นันทนาการ และพื้นที่สาธารณะที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป โดย art4d


•    ก่อ ร่าง สร้าง แบรนด์ดีไซน์ : แนวทางการสร้างแบรนด์ให้ติดตลาด สำหรับนักออกแบบในการขายผลิตภัณฑ์และงานบริการออกแบบ โดย happening  


ต่อเสริมธุรกิจ : หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการในการปรับตัวรับสถานการณ์ และการต่อยอดไอเดียสู่ธุรกิจ โดยมีรายวิชาออนไลน์ ดังนี้

•    Digital Transformation for Business : เรื่องต้องรู้สำหรับการขายของยุคหลังโควิด-19 ตั้งแต่การขยายช่องทางการขาย จากหน้าร้านสู่ตลาดออนไลน์ การจัดการข้อมูล Data Visualization ไปจนถึงทักษะปิดการขาย โดยกลุ่มนักสร้างสรรค์อิสระ COVID AND FRIENDS

•    SURVIVAL คิด : กรณีศึกษาของธุรกิจในการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID-19 โดย a day


 •    Story Telling for New Business : เรียนรู้วิธีการบอกเล่าเรื่องราวหลังยุคโควิด-19 ที่คนทำธุรกิจและผู้สร้างคอนเทนต์จำเป็นต้องรู้ โดย THE STANDARD

•    Marketing 4.0 : คิดอย่างไรให้รอดภายใต้สถานการณ์วิกฤต เรียนรู้กลยุทธ์และหลักสูตรการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการขายและปรับตัวรับธุรกิจยุคใหม่ โดย BrandAge

•    Sharing Economy : กรณีศึกษาโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ทั่วโลก ซึ่งสามารถนำไอเดียไปประยุกต์ใช้ได้ในวันที่โลกธุรกิจเกิดความไม่แน่นอนหลังโควิด-19 โดย BrandAge

•    การสร้างแบรนด์ : จากศูนย์ สู่ยอดขายที่เพิ่มพูน เรียนรู้วิธีการสร้างแบรนด์ ตั้งแต่ออกตัว ไปจนถึงเส้นชัย ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ โดย CEA และเหล่าพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ Baramizi, Brand Astro, Fif Design Studio, Content Shifu และอีกมากมาย  

 
•    Innovative Tools for Food Biz : เรียนรู้วิธีใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและจัดการธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดย BrandThink

•    Financial Literacy for Entrepreneur : เรียนรู้การเงินในแบบเข้าใจง่าย ลดต้นทุนและสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการมือใหม่ ไปจนถึงการบริหารเงินช่วงวิกฤต โดย มติชน 

•    Cyber Security and Legal : เสริมทักษะด้านดิจิทัลและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกกฎหมาย พร้อมลดความเสี่ยงภัยไซเบอร์ โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

•    Change SMEs ซีซั่น 3 : เปลี่ยนแล้วรอด พบกับวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่มีความเฉพาะตัวของ 7 ธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างแนวคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ ให้สามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่บีบคั้นให้คุณต้อง “เปลี่ยน” โดย CEA


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน CEA Online Academy ได้ “ฟรี” ที่ http://academy.cea.or.th