Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
29 พ.ย. 2556 จ้างจัดทำวัตถุจัดแสดง 450,000.00
25 พ.ย. 2556 ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่ (กรุงเทพ) 245,000.00
25 พ.ย. 2556 ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่ (กรุงเทพ) 245,000.00
25 พ.ย. 2556 ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่ (กรุงเทพ) 245,000.00
21 พ.ย. 2556 จ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์นิทรรศการสัญจรรถไฟสายความสุข เศรษฐกิจใหม่จากรางสู่เมือง 200,000.00
20 พ.ย. 2556 จ้างติดตั้งลิฟท์โดยสารในพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ 2,000,000.00
18 พ.ย. 2556 จ้างปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ www.creativethailand.org 105,000.00
14 พ.ย. 2556 บอกรับและต่ออายุสมาชิกวารสารและนิตยสารภาษาต่างประเทศ 123,000.00
13 พ.ย. 2556 ซื้อหลอดโปรเจคเตอร์ 898,000.00
13 พ.ย. 2556 ซื้อหลอดโปรเจคเตอร์ 898,000.00