Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
13 พ.ย. 2556 ซื้อหลอดโปรเจคเตอร์ 898,000.00
13 พ.ย. 2556 ซื้อหลอดโปรเจคเตอร์ 898,000.00
12 พ.ย. 2556 จัดซื้ออุปกร์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เชียงใหม่) 170,000.00
12 พ.ย. 2556 จัดซื้ออุปกร์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เชียงใหม่) 170,000.00
12 พ.ย. 2556 จัดซื้อคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 380,000.00
12 พ.ย. 2556 จัดซื้อคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 380,000.00
11 พ.ย. 2556 ซื้ออุปกรณ์โต๊ะ-เก้าอี้ และตู้เก็บของสำหรับพนักงานใหม่ 229,000.00
11 พ.ย. 2556 ซื้ออุปกรณ์โต๊ะ-เก้าอี้ และตู้เก็บของสำหรับพนักงานใหม่ 229,000.00
8 พ.ย. 2556 จ้างรื้อถอน-ติดตั้งนิทรรศการหมุนเวียนขนาดเล็ก 199,020.00
5 พ.ย. 2556 จ้างติดตั้งรื้อถอนโคมไฟ และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับนิทรรศการอะไรอยู่ในเส้น 350,000.00