Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
28 ก.พ. 2557 จ้างผลิตโบรชัวร์ TCDC Membership Benefit และ แผ่นพับนิทรรศการ what is design 195,275.00
28 ก.พ. 2557 ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 148 ชื่อเรื่อง 245 เล่ม 289,810.00
21 ก.พ. 2557 จ้างบริหารจัดการ ออกแบบ และติดตั้งนิทรรศการจากโครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตวัสดุไทยกับนักออกแบบ ปี 2 470,800.00
21 ก.พ. 2557 จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 435,500.00
20 ก.พ. 2557 จ้างออกแบบ ติดตั้ง รื้อถอนนิทรรศการขนาดย่อม 100,000.00
19 ก.พ. 2557 ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 158 ชื่อเรื่อง 248 เล่ม 268,425.00
19 ก.พ. 2557 จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 คน 218,750.00
12 ก.พ. 2557 จ้างปรับปรุงระบบเวปไซต์ www.Creative Thailand 235,400.00
12 ก.พ. 2557 จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งบริการข้อมูล 120,362.00
10 ก.พ. 2557 จ้างทำความสะอาดท่อส่งลมเย็นระบบปรับอากาศพร้อมฆ่าเชื้อโรค 330,000.00