Creative Economy Review

ข้อมูลและสถิติ

คำค้นหา

รายงานและผลงานวิจัย

คำค้นหา

City Branding ว่ากันด้วยภาพลักษณ์ของเมือง

05.03.2563

เมื่อ GDP ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักของประเทศที่น่าไปเยือน น่าอยู่ เเละน่าลงทุน

งานวิจัยพฤติกรรมการเดินสู่โจทย์การพัฒนาทางเท้า

05.03.2563

โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ทางเท้า และป้ายสัญลักษณ์ย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง

การเติบโตของสิทธิบัตรไทยในระดับโลก

26.02.2563

สิ่งประดิษฐ์ของคนไทยที่มีการจดสิทธิบัตรและนำไปทำตลาดในต่างประเทศ

CEA OUTLOOK จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : Thailand’s Design Industry

21.02.2563

เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบของไทย

ดัชนีชี้วัดขีดความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์: Global Creativity Index

21.02.2563

รู้จัก GCI ดัชนีชี้วัดขีดความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรมในอนาคต

12.02.2563

เอกลักษณ์ ความยั่งยืน และ Digital Craft เป็นกุญแจสำคัญของอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรม

สำรวจปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจงานฝีมือและหัตถกรรมไทย

05.02.2563

กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขางานฝีมือและหัตถกรรมในประเทศไทย

อุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรมภายใต้นโยบาย Cool Japan

31.01.2563

กรณีศึกษานโยบาย โครงการ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรมในประเทศญี่ปุ่น

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในฐานะภูมิทัศน์ใหม่ของระบบเศรษฐกิจโลก

11.08.2562

สำรวจ ‘เศรษฐกิจสร้างสรรค์’ นโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนเศรฐกิจจาก 8 ประเทศทั่วโลก