Research & Report

Creator War เมื่อใคร ๆ ก็เป็น “ครีเอเตอร์” ได้

เมื่อใคร ๆ ก็เป็น “ครีเอเตอร์” ได้

หากลองถามเด็กหรือวัยรุ่นในยุคนี้ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร คาดว่าอาชีพ YouTuber หรือ TikToker อาจเป็นหนึ่งในคำตอบยอดฮิตแน่ ด้วยทุกวันนี้ที่สื่อโซเชียลมีเดียแทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา และแพลตฟอร์มดิจิทัลก็มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ผลักดันส่งเสริมให้ผู้สร้างเนื้อหาหรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์เกิดใหม่ทุกวันและยังครอบคลุมช่วงวัยต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งเด็กแรกเกิดไปจนถึงวัยเก๋าอย่างรุ่นเบบี้บูมเมอร์ต่างก็ใช้สื่อเหล่านี้มาเป็นพื้นที่แสดงความสามารถตามความสนใจและความเชี่ยวชาญของตนเอง รวมถึงโชว์ต่าง ๆ ที่ดูน่ารักน่าเอ็นดู ชวนให้อยากกดติดตามกัน 

ปัจจุบันเราสามารถเข้าถึงเนื้อหาเหล่านี้ได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการเป็น ผู้สร้าง หรือ ผู้เสพ ซึ่งนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่าง “ผู้สร้าง-ผู้เสพ” หมุนเวียนในตลาด กลายมาเป็นระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่า “Creator Economy” เป็นการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานและรายได้ให้กับผู้สร้างหรือครีเอเตอร์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยพัฒนาและเผยแพร่ผลงาน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จึงได้จัดทำรายงานเพื่ออัปเดตเทรนด์ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำหรับข้อมูลใน Creator War ฉบับนี้ได้นำเสนอถึงความสำคัญ องค์ประกอบของเศรษฐกิจครีเอเตอร์ พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับแจ้งเกิดครีเอเตอร์ แนวโน้มในอนาคตของระบบเศรษฐกิจ รวมถึงบทเรียนและคำแนะนำสำหรับครีเอเตอร์ที่ต้องการประสบความสำเร็จบนเส้นทางนี้

CEA หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะช่วยเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปใช้เป็นต้นทุนทางความคิดสู่การวางทิศทางพัฒนาอุตสาหกรรมคอนเทนต์ที่เหมาะสมในอนาคต

Creator War

ดาวน์โหลด PDF

ร่วมทําแบบสอบถามแบบสอบถามทักษะความรู้ที่ได้รับจากรายงาน CREATOR WAR ความสำคัญ องค์ประกอบ และเเนวโน้มในอนาคตของเศรษฐกิจครีเอเตอร์ (Creator Economy) เพื่อใช้อ้างอิงสําหรับการจัดทํารายงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในฉบับถัดไป

https://docs.google.com/forms