News Update

23.03.2566

CEA ปั้นแบรนด์ “OTOP Marché” งาน STYLE Bangkok Fair 2023 ยกระดับโอทอป สู่ตลาดสากล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ปั้นแบรนด์ “OTOP Marché” ประเดิมออกร้านครั้งแรกในงาน STYLE Bangkok 2023 มหกรรมงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นระดับชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย โดย CEA ได้คัดสรรสินค้าโอทอปทั่วประเทศ ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ อาทิ ถ้วยเคลือบจากกากกาแฟ จ. เชียงใหม่ โคมไฟรังใหม่ จ. สระบุรี ชุดสูทผ้าโบราณ จ. หนองบัวลำภู และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมายกว่า 40 รายการ เพื่อสนับสนุนช่องทางการขาย และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อ ผู้นำเข้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ระหว่างวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2566 ณ ชั้น G ฮอลล์ 1 - 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันเจรจาธุรกิจวันที่  22 - 24 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-18.00 น. และวันจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไป วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-21.00 น


ยกระดับ ‘OTOP’ ด้วย ‘ความคิดสร้างสรรค์’ สู่ตลาดสากล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ได้ริเริ่มโครงการ GLOBAL OTOP มาตั้งแต่ปี 2564 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้ธีม THE WISDOM EXTRAVAGANZA :เพิ่มขีดความสามารถโอทอปสู่ระดับเวิลด์คลาส แบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) กิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการการโอทอป (OTOP Creative Sparks) 2) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าโอทอปเพิ่มสู่ระดับ 5 ดาว (OTOP Acceleration & Beyond) และ 3) กิจกรรมส่งเสริมรายได้ผู้ประกอบการ OTOP (OTOP Marché)  ซึ่งการออกงาน STYLE Bangkok ในครั้งนี้ คือหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ CEA ได้ร่วมผลักดัน นอกจากนี้ OTOP Marché ยังได้ขยายช่องทางการขายสู่แพลตฟอร์มอื่น ๆ อีกด้วย ในรูปแบบอีคอมเมิร์ซ

สำหรับ OTOP Marché จัดขึ้นเพื่อคัดสรรสินค้าโอทอประดับ 3 ดาวขึ้นไป ที่เข้าเกณฑ์ที่กำหนดในด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เพื่อช่วยสนับสนุน เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ทั้งออนไลน์และออนไซต์ในประเทศและระดับสากล ให้สำหรับผู้ประกอบการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การันตีได้ว่าสินค้าโอทอปที่ได้รับป้ายแท็กและได้ร่วมออกร้าน OTOP Marché จะเป็นสินค้าโอทอปที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบอย่างแท้จริง จึงนับเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการโอทอปจากทั่วประเทศในการเข้าร่วมออกร้านในกิจกรรม OTOP Marché 

นอกจากนี้ CEA ยังใช้กลไก “CBDS” เป็นเกณฑ์ ในการคัดเลือกสินค้าโอทอปตั้งแต่ 3 ดาวขึ้นไป ที่เกิดจากการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์กับอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น จนมีคุณสมบัติดังนี้ 1) C=Customer Centric สินค้าตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 2) B=Brand Strategy สร้างกลยุทธ์แบรนด์ ส่งมอบคุณค่าสินค้าไปถึงผู้บริโภคเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมกัน 3) D=Design Methods สร้างกระบวนการออกแบบพัฒนาสินค้าเพื่อสร้างสรรค์สินค้าที่ดี 4) S=Sales Channels มีช่องทางการขายที่หลากหลาย

สินค้าโอทอปจากผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม “CEA OTOP Marché @Style Bangkok 2023” อาทิ

  1. Brand: Chiang Mai Celadon ผลิตภัณฑ์ชุดดริปกาแฟ จาก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รังสรรค์โดยช่างสล่าล้านนา ด้วยการใช้วัสดุท้องถิ่นดินดำและกากกาแฟ ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบศิลาดลที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของชาวล้านนา 
  2. Brand: Zipp Egg Arts เปลือกไข่วิจิตรศิลป์ โดยนำวัสดุหลักคือเปลือกไข่เหลือใช้ เช่น เปลือกไข่นกกระจอกเทศ ไข่ห่าน ไข่ไก่ บดละเอียดผสมดินไทย ปั้นขึ้นรูป ลงยาสีพิเศษ (Enamel) เพิ่มความแข็งแรงและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ จนออกมาเป็นชิ้นงานมาสเตอร์พีชหนึ่งเดียวในโลก
  3. Brand: SOCOON โคมไฟรังไหม ทำจากรังไหมสายพันธุ์ต่างประเทศ จากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ. สระบุรี เป็นสินค้าโอทอประดับ 5 ดาว โดยการนำรังไหมมาตัดครึ่งและเย็บด้วยมือ
  4. Brand: Amphan ถ่านดูดกลิ่น จากเศษถ่านเมล็ดปาล์มเหลือทิ้งจากกระบวนการเผาเพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงของโรงสีแห่งหนึ่งใน อ.แม่สอด จ.ตาก ที่ยังคงคุณสมบัติในการดูดกลิ่นและดูดความชื้นได้ดี จึงนํามาพัฒนาต่อยอดด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิม ผสมผสานการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ โดยฝีมือแรงงานในท้องถิ่น กลายเป็นผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นที่มีประโยชน์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  5. Brand: CHOMPHU ชุดเสื้อสูทขิดสลับหมี่ สินค้าโอทอปขึ้นชื่อจาก จ. หนองบัวลำภู มีความโดดเด่นของลายผ้าโบราณที่ได้สืบทอดวิธีการทอต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยการใช้เทคนิคการทอผ้าที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างลายมัดหมี่และลายขิด สะท้อนความงดงามของภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
  6. Brand: PANNARA กระเป๋าผ้าทอ จากผ้าย้อมสีธรรมชาติ จ. สกลนคร ผลิตผ้าย้อมครามด้วยเทคนิคพิเศษ ต่อผ้า ปะผ้า ชุนผ้า ด้นผ้า สอยผ้า ผสมผสานการใช้ภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม 

สินค้าโอทอปที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดนี้ นับเป็นต้นแบบพัฒนาภูมิปัญญา - เรื่องราว - ชุมชน - ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับจังหวัด ทั้งในมิติของการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการบริการและการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวของโครงการ Global OTOP 2023 ได้ทางเพจเฟสบุ๊ค CHANGE BY CEA 

Posted in news on มี.ค. 23, 2023