News Update

21.05.2567

CEA ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่สากลผ่านการจัดแสดงสินค้าและบริการในเทศกาลไทย ณ เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และโตเกียว ญี่ปุ่น

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการและบุคลากรสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ ให้มีโอกาสเข้าสู่ตลาดระดับสากล ได้จัด กิจกรรมส่งเสริมนักออกแบบสร้างสรรค์รุ่นใหม่ สู่การเผยแพร่ Soft Power ไทย ในระดับสากล (Creative House By CEA) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 4 สาขา ประกอบด้วยออกแบบ แฟชั่น อาหาร และวัฒนธรรมไทย ให้มีโอกาสได้เข้าถึงแหล่งตลาดและการจ้างงาน พร้อมผลักดัน Soft Power ไทยให้เป็นที่รู้จักในต่างแดน ผ่านการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการสร้างสรรค์ไทย (B2C) ภายใต้บูธชื่อ “Creative House By CEA” ในเทศกาลไทย (Thai Festival) โดย CEA ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับกองการทูตวัฒนธรรม กรมสารนิเทศ กระทรวงต่างประเทศ ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยผ่านเทศกาลไทยในต่างประเทศใน 2 ประเทศนำร่อง ได้แก่ สาธาณรัฐประชาชนจีน และ ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ไทยเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 10 แบรนด์ 

เทศกาล Thai Festival in Shanghai 2024 ภายใต้ธีม Trendy Thai จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2567 ณ ห้างสรรพสินค้า Super Brand Mall เซี่ยงไฮ้ สาธาณรัฐประชาชนจีน จำนวน 5 แบรนด์ ดังนี้

1. PLAY (Boywaby) โดย พงศ์สิทธิ ดำรงพานิชชัย
www.instagram.com/Wabyshop
2. บริษัท เอิร์ธ แฟคเทอรี่ จำกัด โดย ธเนศ ไชนยงค์บุตร
http://earthfactory.com
3. Apisek Studio ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิเษก สตูดิโอ โดย อภิเษก นรินท์ชัยรังษี
www.facebook.com/ApisekStudio
4. คาโซ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คาโซ โดย ศิริรัตน์ เจียมพจมาน
www.casojewelry.com
5. Chofa Studio ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่อฟ้า สตูดิโอ โดย ช่อฟ้า หงษ์สิทธิชัยกุล
www.facebook.com/chofa.studio

เทศกาล Thai Festival in Tokyo ครั้งที่ 24 ภายใต้ธีม Thai Entertainment จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2567 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ โตเกียว ญี่ปุ่น จำนวน 5 แบรนด์ ดังนี้

1. อิสเทิร์นแอนติค บริษัท อิสเทิร์นแอนติค จำกัด โดย ศศิวรุณ อู่ไพบูรณ์ 
www.gqthailand.com/style/article/eastern-antiques
2. บัวขาว บริษัท บัวขาว แกลลอรี่ จำกัด โดย ปิยฉัตร โพธิ์ตระกูล
https://banchamekgym.com/products/banchamek-shop
3. บาธ แอนด์ บลูม โดย สุกิจ ประสิทธิ์หิรัญ 
www.bathandbloom.com
4. อาทากิโตะ ช็อป THAI GHOST XR (ผีเล่มละบาท XR + products) โดย อรรถกฤตย์ จีนมหันต์
www.creativethailand.org
5. TourniqueT GG ทัวร์นิเคท โดย เกื้อกูล แสงสุริยาโชติ 
www.facebook.com/TourniqueT.GG

สำหรับกิจกรรม Creative House By CEA ที่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกใน 2 ประเทศนำร่องที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสวยงาม ทั้งยังได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนเครื่องพิสูจน์ศักยภาพของสินค้าและบริการสร้างสรรค์ของไทยที่ผสานทักษะฝีมืออันโดดเด่นเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นไทย รวมถึงความเป็นสากลของผู้ประกอบการและบุคลากรสร้างสรรค์ไทยได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ในอนาคต CEA จะมีการจัดกิจกรรม Creative House By CEA ในเทศกาลไทย  (Thai Festival) ต่อเนื่องในอีกหลายประเทศ เช่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธรัฐรัสเซีย สามารถติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรม ได้ที่ Website: www.cea.or.th และ Facebook: CreativeEconomyAgency

Posted in news on พ.ค. 21, 2024