News Update

22.03.2566

CEA ดัน “เชียงใหม่” จัดประชุมประจำปีของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก (UCCN Annual Conference) 2025

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA และ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEP เข้าหารือร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ในประเด็น เตรียมนำเสนอ “เชียงใหม่” เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก (UCCN Annual Conference) 2025 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 

จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA นำโดย ดร.ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นายพิชิต วีรังคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และคณะ เพื่อหารือถึงแนวทางการเสนอจังหวัดเชียงใหม่เข้าประมูลสิทธิการจัดประชุมประจำปีของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก (UCCN Annual Conference) 2025 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับในหลักการและจัดตั้งคณะทำงานเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายการสนับสนุนทางด้านความเชี่ยวชาญการประมูลสิทธิและข้อมูล ร่วมกับ CEA TCEB และคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ การประชุมฯ ดังกล่าว คาดว่าจะสามาารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย กว่า 125 ล้านบาท และส่งผลกระทบเชิงบวกด้านนโยบายการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งยังเป็นการเชื่อมสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกประเทศไทย ตอกย้ำความพร้อมการประมูลเข้ารับสิทธิฯ สร้างความเชื่อมั่นในระดับประเทศ 

Posted in news on มี.ค. 22, 2023