News Update

01.04.2566

CEA ขอนแก่น เปิดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 โชว์ไอเดียอีสานสู่ศักยภาพการออกแบบระดับประเทศ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่าย เปิดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 นำเสนอผลงานผ่านอัตลักษณ์ท้องถิ่นภายใต้แนวคิด “เติมเต็มถิ่นฐาน ตื่มบ้านตื่มเมือง” เพื่อโชว์ศักยภาพการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานมาสร้างสรรค์และต่อยอดในรูปแบบใหม่ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอีสาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบันเทิง และ อุตสาหกรรมหัตถกรรมและงานฝีมือ คาดกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค โดยเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 9 เมษายน ตลอด 9 วัน บน 2 ย่านใจกลางเมืองขอนแก่น ย่านกังสดาล - ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศรีจันทร์

วันที่ 1 เมษายน 2566 - ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายธีระศักดิ์ ธีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมเปิดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 (Isan Creative Festival 2023) และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน สถานบันการศึกษา และเครือข่ายนักสร้างสรรค์ 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า ปีนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้จัดงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพความสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน ผ่านเครือข่ายกลุ่มสาขาอาชีพสร้างสรรค์ต่าง ๆ ซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมา การจัดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและได้รับความนิยมจากผู้สนใจทั้งในจังหวัดขอนแก่นและผู้สนใจจากภูมิภาคอื่น
 
“สำหรับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 CEA ได้กำหนดรูปแบบกิจกรรมภายใต้ธีม “เติมเต็มถิ่นฐาน ตื่มบ้านตื่มเมือง” หรือ “Regional (enlight) sation” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนอีสานเข้าใจ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงแสดงศักยภาพของอีสานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลักที่โดดเด่น ได้แก่ อุตสาหกรรมบันเทิง อาหาร และงานหัตถกรรม พร้อมส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้และโอกาสใหม่ทางธุรกิจ CEA หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดเทศกาลฯ จะเป็นพลังสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และช่วยยกระดับศักยภาพภูมิปัญญาของชาวอีสาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงธุรกิจสร้างสรรค์และการสร้างโอกาสใหม่ที่เป็นจุดแข็งของภูมิภาคนี้ อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและผลกระทบเชิงบวกต่อการท่องเที่ยวของประเทศโดยรวมอีกด้วย” ดร.อรรชกา กล่าว

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า การจัดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) กับจังหวัดขอนแก่นและเทศบาลนครขอนแก่น ที่ได้ร่วมกันจัดเทศกาลฯ สำคัญนี้ขึ้นอีกครั้ง โดยในช่วงปีที่ผ่านมา CEA และเทศบาลนครขอนแก่น รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการย่านศรีจันทร์ และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ย่านศรีจันทร์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ศรีจันทร์เป็นย่านที่ดีที่สุด สำหรับ “ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยล่าสุดมีสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นกับพื้นที่นี้ เพราะเริ่มมีองค์กรขนาดใหญ่ระดับประเทศเข้ามาตั้งสำนักงาน อย่างเช่น กลุ่มมิตรผล เป็นต้น

“การจัดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 เป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ย่านศรีจันทร์ได้เป็นอย่างดี โดยในปีนี้ ชุมชนเจ้าพ่อขุนภักดี ได้ถูกคัดเลือกจากทาง CEA ในการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่น และปลุกชีวิตของพื้นที่นี้ให้เกิดขึ้นใหม่อีกครั้ง ภายใต้ชื่อ Re-telling Srichan นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการที่ทาง CEA ขอนแก่น กำลังร่วมมือกับเทศบาลนครขอนแก่น ส่งเสริมย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์และกังสดาลให้เกิดการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ วันนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการจัดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์” นายธีระศักดิ์ กล่าว

ด้าน นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ CEA  ได้เลือกจังหวัดขอนแก่นให้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 อีกครั้งของภูมิภาคอีสาน ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 3 ที่ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขอนแก่น นับเป็นจังหวัดสำคัญและยังเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสำคัญทั้งด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาค เพื่อช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

“การจัดงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 นี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเวทีที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ จุดแข็ง และอัตลักษณ์ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน” นายไกรสร กล่าว

มาร่วม ‘ตื่มบ้านตื่มเมือง’ ไปกับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 หรือ Isan Creative Festival 2023 ในพื้นที่ใจกลางเมืองขอนแก่น ย่านกังสดาล - ศรีจันทร์ ระหว่างวันที่ 1 - 9 เมษายน 2566 สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.Isancreativefestival.com, FB/IG : Isancreativefestival, Line: @isancf


 

Posted in news on เม.ย. 01, 2023