News Update

23.03.2566

CEA จับมือพันธมิตรฮ่องกง สัมมนา “ดีไซน์แห่งอนาคต” จุดประกายทิศทางของอุตสาหกรรมออกแบบไทย

CEA จับมือ สมาคมการค้าไทย - ฮ่องกง สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำกรุงเทพมหานคร และองค์การสภาพัฒนาธุรกิจฮ่องกง สัมมนาในหัวข้อ “Design for the Future: How Industrial Designs Shape the Brand of Tomorrow” หรือ “ดีไซน์แห่งอนาคต: เมื่อการออกแบบเชิงอุตสาหกรรมในวันนี้ กำหนดทิศทางแบรนด์ในวันหน้า” โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศและฮ่องกง ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ กรุงเทพฯ (TCDC กรุงเทพฯ)

ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) กล่าวว่า ปัจจุบัน “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” หรือ “Creative Economy” นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ที่น่าจับตามอง หลายประเทศได้หยิบยกรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มาใช้เป็นแนวทางหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยนำสินทรัพย์ ทุนทางวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ประเทศมีเอกลักษณ์ สะท้อนอัตลักษณ์ของชาติซึ่งสามารถส่งออกให้ต่างชาติยอมรับได้ ในขณะเดียวกันกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก็ต้องเตรียมพร้อมปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบของ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ด้วยระบบนิเวศที่เรียกว่า “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” หรือ “Creative Industries” โดยในประเทศไทยได้กำหนดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไว้ทั้งหมด 15 สาขา 

“สำหรับวันนี้นับเป็นโอกาสอันดี ที่ CEA ได้ร่วมกับสมาคมการค้าไทย - ฮ่องกง สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำกรุงเทพมหานคร และองค์การสภาพัฒนาธุรกิจฮ่องกง เดินหน้าจุดประกายและส่งเสริมทักษะความรู้ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการออกแบบ (Creative Design Industry) ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่น่าจับตามองของไทย โดยมีจำนวนแรงงานประมาณเกือบ 2 หมื่นคน และมีรายได้รวมของธุรกิจในอุตสาหกรรมสูงกว่า 1.7 พันล้านบาทในปี 2564 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม 16% นับเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ CEA คาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมบริการ สาขาการออกแบบของไทย ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10% ต่อปี พร้อมขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักออกแบบและนักสร้างสรรค์ของไทยได้เติบโตในระดับสากลอย่างแท้จริง” ดร. ชาคริต กล่าว

นอกจากนี้ CEA ยังได้ดำเนินการสนับสนุนการให้บริการข้อมูลด้านการออกแบบ ผ่านการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ Thailand Creative & Design Center (TCDC) ห้องสมุดเพื่อการออกแบบแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2546 และยกระดับมาเป็นสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ในปัจจุบัน รวมถึงยังมีบริการแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลของนักออกแบบ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมต่อและโอกาสในการต่อยอดการใช้งานออกแบบในภาคการผลิตจริง ผ่านทาง connect.cea.or.th

CEA ยังได้จัดทำโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบ เช่น การจัดทำรายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2565: การออกแบบ (Creative Industries Development Report: Design 2022) การจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมออกแบบ สำหรับภาคการบริการและธุรกิจ กิจกรรมสร้างการเชื่อมต่อระหว่างนักออกแบบและภาคอุตสาหกรรมการผลิต (Real Sector) การอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อกระบวนการออกแบบ รวมทั้งการเปิดพื้นที่ให้นักออกแบบได้จัดแสดงผลงานผ่านเทศกาล Design Week ในประเทศไทย ฯลฯ 

CEA หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานสัมมนาในวันนี้ จะเปิดโอกาสมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองด้านอุตสาหกรรมการออกแบบ โดยเฉพาะการออกแบบเชิงอุตสาหกรรม (Industrial Design) ระหว่างนักออกแบบจากฮ่องกงและไทย รวมทั้งนำไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการร่วมมือกันของ CEA และพันธมิตรจากฮ่องกง ในการร่วมสร้างสรรค์และขับเคลื่อนงานออกแบบของแบรนด์ต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคและเทรนด์ความยั่งยืนในอนาคต
 

Posted in news on มี.ค. 23, 2023