News Update

ข่าวประชาสัมพันธ์

22.02.2565

CEA จับมือภาคเอกชน หารือแนวทางการพัฒนาคอนเทนต์ของไทยเพื่อส่งออกสู่ตลาดโลก

เปิดเวทีประชุมระดมความเห็นจากภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย

07.02.2565

ผู้บริหารชุดใหม่จาก สสภช. ร่วมหารือแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมคอนเทนต์กับ CEA

CEA ให้การต้อนรับผู้บริหารชุดใหม่จากสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ (สสภช.)

07.02.2565

อธิบดี DITP เยี่ยมชมเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเยี่ยมชมเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565 หรือ Bangkok Design Week 2022

06.02.2565

เปิดงานเทศกาล “รวม-มิตร-เมือง” พระนคร

เทศกาลฯ ในย่านพระนคร นำเสนอกิจกรรมด้านการออกแบบเมืองสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ ชูแนวคิดบอกเล่าความเป็นย่านเมืองเก่าในบริบทร่วมสมัย

05.02.2565

CEA จัด “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565”

สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19

27.01.2565

สศส. รับพระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565

นายพิชิต วีรังคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565