News Update

ข่าวประชาสัมพันธ์

02.07.2563

ตลาดรวมใจ ไทยช่วยไทย

ชวนผู้ประกอบการสร้างสรรค์ในเครือข่ายของ CEA ร่วมขายสินค้าออนไลน์ 24 ชั่วโมงกับ “ตลาดรวมใจ ไทยช่วยไทย”

25.06.2563

CEA ร่วมมือ อพท. ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City)

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ให้กลายเป็นเมืองสร้างสรรค์ที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน

15.06.2563

CEA รับสมัครผู้ร่วมดำเนินงานบริการพื้นที่สร้างสรรค์ (ร้านค้า)

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมดำเนินงานบริการพื้นที่สร้างสรรค์ (ร้านค้า) จำหน่ายสินค้าสร้างสรรค์ ภายในพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 1 อาคารไปรษณีย์กลาง

12.06.2563

CEA จัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

คณะผู้บริหารพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมรับฟังธรรมะบรรยายในหัวข้อ “การสร้างสุขในการทำงาน”

02.06.2563

CEA เปิดประกวดแบบศูนย์ใหม่ “TCDC สงขลา” พาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยึดที่มั่นครบ 4 ภาค

เปิดรับสมัครเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “อาคารศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สงขลา” โดยมีเป้าหมายเปิดให้บริการภายในปี 2565

01.06.2563

CEA ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

28.05.2563

CEA ผนึก 3 ผู้กำกับดัง ปลุกพลัง 1 วินาทีสร้างสรรค์ กับโครงการ “ONE SECOND THAILAND”

CEA ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์แบบไทยๆ ชวนร่วมประกวดคลิปวีดีโอความยาว “1 วินาที” นำมาเล่าเรื่องใหม่ในรูปแบบหนังสั้น

18.05.2563

สศส. ประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต Zero Tolerance"

ผู้อำนวยการ สศส. เป็นผู้นำในการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ