Network Update

21.09.2566

เชิญนักออกแบบและผู้ประกอบการแฟชั่นไทย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลกในรูปแบบ Showroom ณ นครเซี่ยงไฮ้


สำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักออกแบบและผู้ประกอบการไทยในกลุ่มสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น (Womenswear) กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับ สมัครเข้าร่วม โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลกในรูปแบบ Showroom โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์ในการเจรจาการค้าในรูปแบบ Showroom ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการต่อยอดทางธุรกิจต่อไป

สำหรับโครงการฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมโครงการฯ ก่อนลงสู่สนามเจรจาธุรกิจแฟชั่นระดับโลก

1. กิจกรรมสัมมนาส่งเสริมความรู้ธุรกิจแฟชั่น: INTO THE GLOBAL FASHION BUSINESS 

ร่วมเปิดมุมมองการพัฒนาธุรกิจแฟชั่นและการพัฒนาแบรนด์สู่สากล ในหัวข้อการบรรยายที่ครอบคลุมด้านการพัฒนาสินค้าและแบรนด์ เทรนด์ของผู้บริโภคยุคใหม่ การตลาด รวมถึงโมเดลธุรกิจแฟชั่นที่ยั่งยืน โดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวงการแฟชั่นระดับประเทศ

วันที่: 25 - 26 กันยายน 2566
เวลา: 9.00 - 16.30 น. 
สถานที่: โรงแรม Public House (สุขุมวิท 31)

เปิดรับจำนวน 60 ที่นั่ง

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ที่นี่


2. กิจกรรมส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลกในรูปแบบ Showroom ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะที่ 1 (INTO THE GLOBAL MARKET: FASHION SHOWROOM SHANGHAI EDITION) 

กิจกรรมคัดเลือก 30 แบรนด์นักออกแบบแฟชั่นไทยที่มีศักยภาพโดดเด่น ส่งเสริมให้สามารถขยายตลาดสู่ระดับสากล พร้อมโอกาสในการเข้าร่วม FASHION SHOWROOM ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ศูนย์กลางแห่งแฟชั่นของเอเชีย

ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก เพื่อเรียนรู้การวิเคราะห์กลยุทธ์แบรนด์ เตรียมพร้อมสู่ตลาดสากลโดยผู้เชี่ยวชาญในแวดวงแฟชั่น พร้อมทั้งสิทธิ์ในการร่วมโครงการ ระยะที่ 2 เพื่อเจรจาการค้าในรูปแบบ Showroom ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วง Shanghai Fashion Week 2024

รับสมัครจำนวน 30 รายเท่านั้น! 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2566

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ที่นี่

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
Website: event.moc.go.th
 

Posted in news-network on ก.ย. 21, 2023