Notice

Back

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดส่งและฝากวางนิตยสารรายเดือน Creative Thailand ฉบับเดือนพฤษภาคม-ฉบับเดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 180,000.00 บาท 25 เม.ย. 2561 157,290.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก