Notice

Back

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและติดตั้งรื้อถอนนิทรรศการ LOOK ISAN NOW ลูกอีสานวันนี้ โดยวิธีคัดเลือก

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 2,200,000.00 บาท 28 มี.ค. 2561 2,200,000.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก