Notice

Back

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลวัสดุไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 500,000.00 บาท 20 เม.ย. 2561 418,370.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก