Notice

Back

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลาง จ้างผู้ออกแบบกราฟิก ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ นิทรรศการออกแบบหน้าร้านสิค้าหัตถกรรมสมัยใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 124,000.00 บาท 18 เม.ย. 2561 124,000.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก