Notice

Back

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการกิจกรรมนำเสนอศักยภาพด้านดนตรีของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 500,000.00 บาท 25 พ.ค. 2565 497,550.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
จ้างบริหารจัดการกิจกรรมนำเสนอศักยภาพด้านดนตรีของจังหวัดสุพรรณบุรี.pdf 30 พ.ค. 2565 Chayarphar C.