Notice

Back

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสำรองไฟ UPS สำหรับห้อง server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 300,000.00 บาท 12 เม.ย. 2565 250,380.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
จ้างบำรุงรักษาระบบสำรองไฟUPS สำหรับห้อง server.pdf 2565 Chayarphar C.