Working with Us

ขั้นตอนการสมัครงาน

วิธีการสมัครงาน

  1. เลือกตำแหน่งงานและสมัครงานออนไลน์ คลิกที่นี่
  2. ส่งเอกสารการสมัครงานที่ hrm@cea.or.th
  3. สมัครงานด้วยตนเองที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ชั้น 2 อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  4. ส่งไปรษณีย์มาที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ชั้น 2 อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก
  5. กรุงเทพฯ 10500

หลักฐานการสมัครงาน

  1. ใบสมัครงานหรือประวัติ พร้อมรูปถ่าย
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาใบปริญญาบัตร
  5. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร 02-105-7441 ต่อ 173 หรืออีเมล hrm@cea.or.th
วันเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.30 - 17.30 น.


ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

แบบฟอร์มสมัครงาน